شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

(عشقم آرمیتا)

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

مزه لبانت

مزه لبانت مزه واقعی زندگی من است

آرمیتا عشقم دوست دارم

هوای دلم

هوای دلم با تو بارونی میشود.

آرمیتا عشقم دوست دارم

آرمیتا عاشقتم زندگیم

زندگی را با تو دوست دارم

زندگی را باتو دوست دارمم
آرمیتا عاشقتم

دیگر هیچ مزه ای دلچسب نخواهد بود


ديگر هيچ مزه اي دلچسب نخواهد بود

من تمام حس چشايي ام را روي لبانت جا گذاشته ام . . .

آرمیتا عاشقتم

عشقم به تو

نیمه شب ها پنهانی با ماه صحبت میکنم!

او از عشقش به خورشید میگویدو من به تو......

آرمیتا عاشقتم


حال من خوب است

حال من خوب است....

اما با تو بهتر میشوم....

آخ...تا میبینمت....

یک جور دیگر میشوم!!!

آرمیتا عاشقتم

اصفهان

اصفهان با آن همه وسعت شده نصف جهان

یک وجب قدداری وکل جهانم گشته ای

آرمیتا عاشقتم

مقدمه

مقدمه:با سلام این وب را برای تنها عشق زندگیم آرمیتا میزنم که روزی برسد که اوهم به من علاقه ای پیدا کند و از حرفای دلم باخبر شود

نویسنده:Milad

تقدیمی:Armita

(بردرقلبم نوشتم ورود عشق ممنوع عشق آمدوگفت من بیسوادم)

1